Oct 7, 2012

შემოდგომის ფერები

ჩვენი აივნიდან რომ გაიხედავ პატარა გორებს დაინახავ, ტყით დაფარულ გორებს. ოველთვის მინდოდა იქ წასვლა და დღეს წავედით კიდეც.  სულ რაღაც 10 წუთის სეირნობის შემდეგ, ძალიან საყვარელ გორებს მივადექით. პატარა მდინარეც კი იყო, ხიდებით, ოღონდ ჭუჭყიანი. 

რამოდენიმე სურათს გთავაზობთ. 


2 comments:

Keti said...

რა ლამაზი ადგილებია
მშვიდი და სადა

Toma said...

ki, da ra unda aseti adgilebis mockobas tbilisi shemogarenshic? su ar gvinda filaqani da mopirketebuli zedapiri.