Jun 15, 2012

ისევ და ისევ ნორვეგია

ერთ კვირიანი მოგზაურობა  ერთ წამში გაქრა და აი უკვე სალხში ჩამოვედი.
ისევ და ისევ აღფრთოვანებული ვარ ნორვეგიის სილამაზით, და თქვენც გაგიზარებთ სურათებს, ოღონდ ჯერ დავისვენებ :)

No comments: