Aug 17, 2011

crazy deers

qartuli shrifti ar maqvs am leptopze, amitom micevs latinuri asoeit bechvda.
dges gadavckvitet kebnekaisis "dalashqvra". mizans carmoadgenda 19 kilometris gavla kebnekaizis qveda sadguramde. mizani mizanad, magram faqti saxezea qveda sadguramde ver mivedit.
albat bevri gariskavda da sadac 11 kilometri gaiara iq darchenil 8 kilometrsac gaivlida, magram chven ukan movbrundit radgan droshi gvavgviandeboda :) tan sadguramde romc avsuliyavit mtamde misvlas mainc ver movaxerxebdit uamindoibis gamo :) aqet gzidan namdvilad kargi amindi iyo da 11 kilometri giginshi da sokoebis krefashi/yrashi gavatare, ai ukan rom movbundit kai cvima camovida da momdevno 11 kilometri cvimis qvesh viaret :) dzalian magari iyo :)

xoda am siarulshi erti diiiiiiiiiidi iremi ar gagvechita :) tan arc arafrad chagvagdo, idga da chamda. ratkmaunda surati egreve gadauge da giziarebt
da esenic sami gzaze datasaobdnen :)
p.s. dges irmis hamburgeri vchame. umagresi iko, dzaalian gemrieli.

4 comments:

Clown said...

^_^_^ რა მაგარია ^_^

Anonymous said...

magari bunebaa,toma kidev dade suratebi tu shegidzlia

Toma said...

suratebs mogvianebit davdeb. sastumroshi mtlad kargi interneti araa da saukune undeba atvirtvas.

Anonymous said...

so gorgeous ...