Oct 9, 2010

Can a person "suffer" from Asperger's syndrome?!

დღეს ასპერგერის სინდრომზე (ას) მინდა მოგიყვეთ, ძალიან საინტერესო სინდრომია ასევე ძალიან საინტერესო ადამიანებით. როცა ჩემ პოსტს წაიკითხავთ და ვიდეოებსაც უყურებთ, გთავოთ გამოთქვათ თქვენი აზრი Can a person "suffer" from Asperger's syndrome?

უამრავი ცნობილი მეცნიერი და ნობელის ლაურეატი სწორედ ამ სინდრომის "მსხვერპლნი" იყვნენ. ას აუტისზმის სპექტრის ერთ ერთი "დაავადება" , ჯერ ჯერობით დსმ IV -ში ეს მდგომარეობა ასპერგერის სინდრომის სახელითაა ცნობილი, მაგრამ 2013 წელში როცა ამ წიგნის მეხუთე ვარიანტი გამოვა დიდი ალბათობაა რომ მდგომარეობას სახელი შეეცვლება.

ახლა რა ხდება, ზოგადად ადამიანთა მოდგმის IQ მაჩვენებელს თუ გადავავლებთ თვალს, მაშინ ვნახავთ რომ ასეთი გადანაწილება გვაქვს:
აუტისტ ბავშვებს IQ მაჩნებელი ძალიან დაბალი აქვთ, ასპერგერ ბავშვებს კი არანორმალურად მღალი, მაგლიათად 140 და ზევით, და ეს ასაკისდა მიუხედავად. ეს არ არის მხოლოდ ერთი განსხვავება ასპერგერსა და ტრადიციულ აუტიზმს შორის. კონგიტური ფუნქციების დარღვევა აუტისტების 80% ში გვხვვდება, ასპერგერების მხოლდო 10%. ეპილეფსია და მსგავსი გულყრები აუტისტებში 30-35%, ასპერგერებში 5-10 %. ამ მაჩვენებელების გარეშე კიდევ უამრავი რამაა რაც განასხვავებს ამ ბავშვებს ერთმანეთისაგან და დანარჩენი საზოგადოებისაგანაც.

ას - ბავშვებს ახასიათებს არანორმალური ინტერესი ერთი საგნის, რამოდენიმე საგნის ერთდროულად ან მიმდევრობით ინტერესი. არანორმალური იმიტომ რომ როცა მათი კონცენტრაცია, ინტერესი იმდენად ძლიერია რომ მთლიანად ეფლობიან მათ სამყაროში. მათი ინტელექტუალური ბრწყინვალება კი იმის საშუალებას იძლევა რომ აითვისონ ახალი მატერიალი, გაიგონ და თავისიც აწარმოონ. რათქმაუნდა ამ ბავშვებს ძალიან დიდი სიძნელეებიც აქვთ მაგალითად სოციალურ სფეროში, არ შეუძიათ სხეულის ენის წაკითხვა და შესაბამისად ვერ გებულობენ იმას თუ რას გრძნობს და რას გამოხატავს სხვა ადამიანი, რადგან ეს არავერბალური ინფრომაცია არ ესმით, შესაბამისად ჭირთ დიალოგის წარმართვა, ისნი ან ძალიან დომინანტი ხდებიან ან საიერთოდ ხმას არ ირებენ. არ ყავთ მეგობრები, სოციალური წრე ძააალიან ვიწროა. აქვთ ქცვითი სიძნელეები, ძალიან უჭირთ კონტაქში შესვლა და საუბარი თემაზე რომელიც მათ "მეს" არ ეხება, ძალიან ეგოცენტრიულები არიან.

იმისათვის რომ გაიგოთ ამ ბავშვების ძლიერი და სუსტი მხარეები გთავაზობთ რამოდენიმე ვიდეოს :)
ნაწილი 1.

ნაწილი 2.

ნაწილი 3.

ხოდა ახლა მიპასუხეთ შეიძლება თუ არა დაიტანჯო გენიალურობისაგან? თუ ეს ჩვენი"ordinary people" - თავის დამშვიდებაა რომ ვიღაცა ვინც გენიოსია, ვინც ჩვენზე საშუალო ადმიანებზე ჭკვიანია იტანჯება თავისი გენიალურობისაგან?!

1 comment:

მარიტა said...

ზომიერებაა საჭირო ყველაფერში, ასევე გონებასთან მიმართებაშიც. ზედმეტად გენიოსი ადამიანს არსებობა ჩვენთვის კარგია, მაგრამ თავისთვის ცუდია და სრულიად შესაძლებელია დაიტანჯოს.