Apr 18, 2010

Computer's place in everyday life - მე მიყვარს ჩემი კომპი

არ ვიცი რატომ, საიდან ან როდიდან დამკვიდრდა აზრი თითქოს კომპიუტერი და ინტერნეტი მხოლოდ უსაქმურების მაჩვენებელია. როცა 24 საათი ინტერნეტში ხარ ან კიდევ კომთან ათენებ და აღამებ პირველი ასოციაცია რაც იქნება არის - უსაქმური ხარ? ან მეტი საქმე არ გაქვს?

არ ვიცი რისი ბრალია, ალბათ იმის რომ ჩვენთან ჯერ არ დაწყებულა მასობრივი ინტერნეტიზაცია და კომპიუტერიზაცია,. არ ვამბობ იმას, რომ ხალხს არ აქვს ტექნიკა ,მე ვამბობ რომ ქართული რესურსები არ არის იმდენად მდიდარი რომ ის სამუშაოდ გამოიყენო.

მოდით ახლა გეტყვით პირადად მე რაში ვიყენებ კომპიუტერსა და ინტერნეტს.

განათლება: რომ არ მქონდეს ინტერნეტი და კომპი გამიჭირდებოდა სწავლა, რადგან კურსთან დაკავშირებული ნებისმიერი დოკუმენტი ნეტში დევს და ლექციაზე არ არიგებენ. ასევე ნეტის საშუალებით ვეძებ მასალას რაპორტებისათვის და დავალებებისათვის. რატომ უნდა დავჯდე ბიბლიოთეკაში თუ სტატიების ონლაინ კითხვა შემიძლია? შესაბამისად ბიბლიოთეკას მაშინ ვიყენებ თუ რამე წიგნი მჭირდება, ან თუ სტატიის ონლაინ ვერსია ვერ მოვძებნე, ან კიდევ როცა რაიმე წიგნის შეკვეთა მინდა. კომპიუტერის და ნეტის საშუალებით ვახდენთ მასწავლებლებთან და ერთმანეთთან საქმიან კონტაქტს. ნეტის მეშვეობით ხდება დავალებების ჩაბარება, რადგან ფურცელზე მას არავინ იბარებს. ესაა სულ მცირე იმ აქტივობისა რაც განათლებას და ინტერნეტს/კომპს ერთმანეთთან აკავშირებს.

სამუშაო: ინტერნეტის საშუალებით ვეძებ სამსახურს (ვერაფერი კი ვერ ვიშოვე მაგრამ მაინც), ვრეგისტრირდები საიტებზე და ა.შ. ეს რესურსი რომ არ იყოს, ფაქტიურად ძალიან ძნელი იქნებოდა სამუშაო ბაზარზე თვალის დევნება და ფეხის აყოლება. ასევე ვეძებ სხვადასხვა პროდუქტებს ახალი ბინა იქნება, მანქანა, სახლი თუ ძაღლი. ინტერნეტით ვახდენ ბილეთების, სასტუმროების და ა.შ. დაჯავშნას, გადასახადების გადახდას და ა.შ. მოკლეთ მილიონი რამ რასაც ყოველდღე ვაკეთებთ. სამუშაოდ ვთვლი ახალ ამბებზე თვალის დევნებას. კომპიუტერი რომ არა როგორ ვადევნებდი თვალს სიენენს, ადგილობრივ გაზეთებს, ჩვენებურ გაზეთებს და ა.შ.

ურთიერთობა: რომ არა ინტერნეტი და კომპიუტერი ძალიან გამიჭირდებოდა ჩემებთან ურთიერთობა. სახლის ტელეფონიდან დარეკვა კი შეიძლება, მაგრამ ნეტით ბევრად იაფია და სკაიპით საერთოდ უფასო. ასევე ნეტის საშულებით ვეკონტაქტები ჩემ მეგობრებს და ახლად გაცნობილ ადამიანებს მთელი მსოფლიოს გარშემო. აი ეს უკანასკნელი ვფიქრობ რომ ძალიან მაგარია, წარმოდგინე ზიხარ შენთვის სახლში და ეკონტაქტები ვიღაცას იაპონიაში, ან კიდე ისლანდიაზე :)

ჰობი და გართობა: ყველამ იცით როგორ მიყვარს ჩემი ბლოგი, ხანდახან არ ვიცი რაა ეს უბრალოდ ჰობი თუ სამსახური ანაზღაურების გარეშე. ასევე ამ კატეგორიაში ვაერთიანებ ჩემს აქტივობას სხვადასხვა სოციალურ ქსელებზე, ბლოგებზე და ფორუმებზე.

თქვენ ჩემ მკითხველს, ძალიან გთხოვთ რომ მომიყვეთ რა როლი აქვს თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში კომპიუტერს და ინტერნეტს, სიმარტივისათვის შეგიძლიათ ქვემოთ მოყვანილ პუნქტებს დაუკავშიროთ.

განათლება/სწავლა, სამსახური, კომუნიკაცია, ჰობი/გართობა, სხვა

Eng:
Just a very long post about computers and the internet. What roll do they have in everyday life and how it has changed our everyday activities. I have asked my readers to answer the questions what activities they perform via net and computers.

8 comments:

Ladybird said...

Tomushka,

mec aseve carmatebulad viyeneb internets. vmecadineob, vekontaktebi professorebs, axla dissertaciaze vmushaob da masala nacilobriv internetit movipove; da amavdroulad professors vugzavni chem namushevrebs da shedegebs (ase rom magistvis extra ar mchirdeba unishi misvla). samsaxurshi interneti rom ar gvkondes, albat chveni firma ar/ver iarsebebda. yoveldgiurad axal-axali masalebis mopoveba da mati dabechdva da momxmareblistvis gacnoba. momxmareblis monacemebis shetana da mere satao officeshi gadagzavna, yvelaferi internetit xdeba. gushincin cota T-Online-ma dagvtanja, ramodenimejer gaitisha, rasac dzalian bevri masalis dakargva da bevri ukmayofilo klienti mohyva da yvelaferi tavidan shemekna gasaketebeli (ris gamoc T-Online-is office-shic davreke da gamovlanzge kulturulad :D ). ojaxis cevrebs vekontaktebi skype-it sruliad ufasod. kide viyeneb internetcalls.com, magit im natesavebs vekontaktebi, visac interneti ara akvs (saxlis nomrebze darekva ufasoa sakartveloshi da mobilurze darekvac dzalian iafi girs. tan servisis girebuleba kvartalshi 10 evroa mxolod). internet bankingi dzalian xelsayreli da praktikuli ramea. internet shoppingi xo zedgamochrilia chemnairebistvis, visac bevri dro ara akvs, rom magaziebshi ibodialos. vkitxulob internet news-ebs, vusmen internet radios, vuyureb internet TV (ogond ishviatad. dziritadad vuyureb rustavi 2-ze gadacemas 'ra?sad?rodis?'), filmebsac online vuyureb. internetit gavicani dzalian bevri adamiani, zogi mere piradadac gavicani da axla ukve ramodenime celia vmegobrobt da dzalian mixaria, rom aseti kargi megobrebi shevidzine. samcuxarod sakutari blogi ara makvs (drois simciris gamo), magram didi siamovnebit vkitxulob ramodenime blogs (zoggan vakommenteb kidevac :D), forumebit adre viyavi gatacebuli, axla agar vpostav (isev drois simciris gamo).
albat interneti da kompiuteri rom ar arsebobdes, I would get lost... didi madloba bidzia bills :D

clown said...

სწავლაშიც და გართობაშიც საკმაოდ მეხმარება, პლიუს ადამიანებთან კონტაქტშიც ^^

unaamarga said...

დაახლოებით იგივე - სწავლა, სამსახური, გართობა, კონტაქტი.

Deepak Acharya said...

I am agree with u that it has changed our everyday activities a lot.

nick_el_son said...

კომპი კაი ვეშია :)))

მარა ნარკოტიკივითაა, რაც მეტს ურთიერთობ, მით მეტად ხარ მასზე დამოკიდებული..

Anya said...

Thanks for the translation :)))
I do blogging
I do all pay my bills with pc
I surf :))))))

Keti said...

ინტერნეტის გარეშე ვეღარ წარმომიდგენია ყოფნა. რაც ჩამოთვალე, ყველაფერში ვიყენებ.

anastassya said...

interneti mexmareba bevr rameSi da maTgan umTavresi- mainc SemecnebiTi misia akisria :D vkontaqtob xalxTan, romlebsac fizikurad, drois uqonlobis Tu sxa mTeli rigi mizezebis gamo ver vxvdebi.. da vkitxulob "gemriel" postebs :)